Raunstrup A/S fik bedre styr på materiellet – trailere og værktøj er hurtigt fundet

Raunstrup A/S har tre landsdækkende divisioner: Byggeri, Tømrer & Snedker og Bygningsservice. 

Virksomheden har rødder tilbage til 1967, men er samtidig kendt som en ung og innovativ organisation. Her prioriteres nytænkning højt, og derfor er virksomheden bevidst om at benytte ny teknologi som et naturligt supplement til kompetencer og erfaring. 

Af samme grund ser ledelsen et stort potentiale ved digitalisering af processer omkring værktøjs- og materielstyring. Raunstrup har her valgt kajoule som vejen til at skabe endnu bedre resultater.

Udfordring

Med mere end 300 medarbejdere og et væld af projekter, er der meget materiel at holde styr på hos Raunstrup A/S.
Der er fx mange trailere og stilladser, som medarbejderne kan have svært ved at finde.

Raunstrups tidligere system gav en fælles oplevelse af, at de aldrig havde trailere nok, fordi det var svært at få et nu-og-her-overblik over, hvor de var.

Samtidig brugte Raunstrup penge på at indkøbe ekstra materiel og tabte lønkroner på medarbejderes uproduktive arbejdstid, når de skulle lede efter noget – og måske oven i købet forstyrre hinanden i processen.
En anden udfordring knyttede sig til det personlige værktøj. Raunstrup A/S udleverer værktøjspakker til nye medarbejdere, alt efter funktion. Der var brug for et system, der viste, hvad den enkelte havde fået, og også hjalp med at holde styr på værktøj, så håndværkerne slap for at lede i en travl hverdag.
kajoule-samarbejdet har blandt andet handlet om at løse disse to udfordringer, så virksomheden kan arbejde endnu mere fokuseret og effektivt.

”Vi har sparet mange penge på værktøj i år, selv om aktiviteten har været højere. Vores ledere kan lettere holde fast i de nye, givtige procedurer. Samtidig kan vi lettere planlægge frem i tiden, hvilket er en konkurrencefordel i vores branche.”

Søren Kristensen
Adm. direktør, Raunstrup A/S

Løsning

Med kajoule fik Raunstrup A/S en teknisk løsning, som løser deres behov; et samlet system, hvor de bruger software via computer eller en app på telefonen til at tracke alt.

Virksomheden blev trænet af kajoules medarbejdere for at få maksimalt udbytte af systemet. En klassisk problemstilling ved værktøjsstyring er nemlig, at man ikke får det brugt. Derfor består kajoule af både teknik og træning med stor fokus på at understøtte kundens organisering. Fx ved at tilpasse sig de processer, der er valgt, og evt. inddrage eksterne samarbejdspartnere.

Der er nu gennemsigtighed i organisationen, så det er nemt at se, hvordan de enkelte afdelinger bruger materiellet. Hvis en afdeling klarer sig bedre eller dårligere end andre, kan man lære af hinanden – eller løse eventuelle problemer.

Helt konkret er alle trailere og stilladser nu mærket med kajoule, så man let kan se på et oversigtskort, hvor det enkelte stykke materiel befinder sig.

Værkstøjsstyring er løst ved at påføre en kajoule-label på al værktøj. Bygma-kæden er med i samarbejdet og sørger for at opmærke det værktøj, som Raunstrup-medarbejdere skal have.

  • Trailere og stilladser er nemme at finde på et oversigtskort
  • Værktøjslageret er altid opdateret
  • Alle medarbejdere har adgang til det opdaterede overblik via deres mobilapp

Resultat

Raunstrup A/S har sparet mange ressourcer på den nye løsning. Både i tid og penge, men også fordi organisationen arbejder endnu mere professionelt, nu hvor medarbejderne er selvhjulpne.

Virksomheden er meget bevidst om, at kajoule både leverer teknik og træning. Det understøtter de nye processer, og hjælper lederne i de enkelte afdelinger med at skabe og fastholde systematik.  De har udbytte af, at kajoule helt konkret understøtter hverdagen. Vi kalder det ”Holdninger x Handlinger = Skillinger” Ganske enkelt fordi kajoule fremmer vellykket forandringsledelse. 

kajoule bygger på mange års erfaringer med at få it til at leve i arbejdsdagen, og det bruger man nu aktivt hos Raunstrup A/S. For et it-system skaber først værdi, når medarbejderne bruger det i praksis.

Alle kan i realtid følge med i, hvor materiel og værktøj befinder sig, og det har skabt både gennemsigtighed og medarbejdertilfredshed. 
På lageret er der altid styr på, hvilket værktøj den enkelte håndværker har fået udleveret; og håndværkerne tilbageleverer det lånte værktøj.

Det samme med trailere og stilladser, som kommer hjem, som de skal. Før var der en tendens til, at de stod tilfældige steder. Men fordi de er knyttet til en ansvarlig, er der nu en anden opmærksomhed omkring at levere trailerne det rette sted hen.

“Vores ledere har fået lettere ved at fastholde gode processer, fordi kajoule understøtter systematiske arbejdsgange. Det er samtidig en stor styrke, at systemet leveres med både teknik og træning, så det hurtigt kommer til at virke i hverdagen.”

Søren Kristensen
Adm. direktør, Raunstrup A/S